TRG | Danışmanlık Hizmetleri

TRG | Dijital Gelişim Süreç Adımları

Her türlü fikir/projenizde dijital gelişim aşaması; TRG dijitalleşme ilke, prensip, ve metodolojilerine göre aşağıdaki analiz ve iyileştirme adımları izlenmektedir


Önemli olan fikir bulmak değil, edindiğiniz deneyimlerle çözülmesi gereken problemi size özel tanımlayabilmek!

Fikrin/Projenin Özelleştirilmesi

İnsanların hayat boyu aldıkları eğitimlerden, ilişkilerinden ve yaptıkları işlerden edindikleri tecrübeler kişiye özgü ve yeganedir. Bu nedenle planladığınız işlerin de size özel ve benzersiz olması gerektiğine inanıyoruz. "Doğru" görecelidir ve herkesin bakış açısına göre farklılık gösterebilir. Ve bu farklı bakış açıları "Hakikatı" değiştirmez aksine çeşitlilik ile sürekli gelişmemizi sağlar.

Bu nedenle fikir ya da projenizin öncelikle ve tamamen sizin bakış açınızı yansıttığına, başkalarının yada kümülatif birikimin bir zorlaması olmadığına, kitlenin ortak görüşünden değil sadece sizin gözünüzden problem alanı tanımlaması yapılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz ve buna başlangıçta önem veriyoruz.

 İlgili Blog Yazısı

Doğanın eşsiz sürdürülebilirlik stratejileri ile fikrin/projenin olgunlaştırılması!

Fikrin/Projenin Olgunlaştırılması

İş dünyasında da sürdürülebilir iş esnekliği ve dayanıklılığı, bir kuruluşun ortamındaki değişiklikleri uyum sağlama ve süreçte öğrenme kapasitesi ile ilgilidir.

Bu süreçte daha sürdürülebilir iş modelleri, ürünler veya hizmetler oluşturmanıza yardımcı olmak için doğanın sürdürülebilir stratejilerinden modellenmiş 30 adet ilke takip edilmektedir. Böylelikle dijital ekosisteme ve ekonomiye uyum sağlamak için fikrin/projenin olgunlaştırılması sağlanacaktır.

 İlgili Blog Yazısı

Dijital proje tasarım metodolojileri ile stratejik uyumlaştırmanın sağlanması!

Fikrin/Projenin Şekillendirilmesi

Yaptığınız işin net, özlü ve ikna edici bir açıklaması olması, ne tür bir etkiye sahip olduğu ve bunun nasıl yapılacağının hayati öneme sahip olduğuna inanıyoruz.

Bu süreçte daha iyi sonuçlar verebilecek fikir/projelerin nasıl benimseneceği veya uyarlanacağı konusunda yardımcı olabilecek uluslararası düzeyde halen kullanılmakta olan metodolojilerden faydalanarak daha büyük hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak bir yol haritası hazırlanması aşamasıdır.

 İlgili Blog Yazısı

Ürünlerde, Süreçlerde, Hizmetlerde, İş Modellerinde Dijitalleşme!

Fikrin/Projenin Dijitalleştirilmesi

Dijital dönüşüm temelinde dijitalleşme, sadece doğru teknolojiyi seçmek ve bu teknolojileri uygulamaya alacak en iyi yeteneği bulmakla da ilgili değildir. Aynı zamanda yeni bir iş kültürünü teşvik etmek ve diğer paydaşlar ile iş birliği yapmakla derinden ilgilidir.

Bu süreçte mevcut vaka çalışmaları ve pratik deneyime dayalı tavsiyelerle, geleneksel iş modellerini nasıl yeniden tasarlanacağı, ve dijital dönüşümün temel aşamaları boyunca nasıl stratejik seçimler yapmanız gerekeceği TRG tarafından hazırlanan Dijital Dönüşüm Prensipleri ve Stratejileri rehber dokümanları ile tavsiye edilecektir.

 İlgili Blog Yazıları

Platform Tasarım Kanvas İş Modeli ile Dijital Ekosistemlere entegre olmak!

Fikrin/Projenin Dijital Platform Kanvas İş Modeli

Dijital ekosistem pazarına yönelik yeni kuralları anlamak ve dijital ekosistemlere entegre olmak için yeni bir iş modeline ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.

Bu son süreçte, tüm paydaşlarının etkileşimde olacağı ortak bir dil ve referans çerçevesi oluşturulmasında iş platformlarını, akıllı sistemler ile biçimlendirilmiş bir iş modelini destekleyebilecek evrimsel bir platforma nasıl entegre olabileceğimiz TRG tarafından hazırlanan platform kanvas iş modeli ve rehber dokümanları ile tavsiye edilecektir.

 İlgili Blog Yazısı

TRG | Eğitim Hizmetleri

TRG | Dijital Rejenerasyon Eğitim Programı

Dijital yeniden yapılanma; dijital ekonomiye, ekosistemlere ve teknolojik platformlara bütünsel bir bakış açısı gerektirdiğinden başlangıç noktasını bulabilmek ve uygun dijital stratejiler için önerdiğimiz eğitim programımız aşağıda sunulmuştur.

Dijital Gelişim Eğitimi
Eğitim Süresi
4/5 Saat
1 Tam gün (4 ders seansı)
2 Alt Paket Opsiyonu [DDS, DDP]
Eğitim Materyalleri
TRG tarafından hazırlanan “Dijital Dönüşüm için Prensipler ve Stratejiler” rehber dokümanları takip edilecektir.
Eğitmen
Bu eğitim aşağıdaki alt (2) paketler opsiyonu ile sunulabilmektedir.

(1) Dijital Dönüşüm Stratejileri [DDS]

(2) Dijital Dönüşüm Prensipleri [DDP]

Eğitim Hakkında

Dijital dönüşüm temelinde dijitalleşme, sadece doğru teknolojiyi seçmek ve bu teknolojileri uygulamaya alacak en iyi yeteneği bulmakla da ilgili değildir. Aynı zamanda yeni bir iş kültürünü teşvik etmek ve diğer paydaşlar ile iş birliği yapmakla derinden ilgilidir. Dijital dönüşüm inovasyonda sürekliliği daha da etkin kılmak için insanları, süreçleri ve teknolojiyi bütünsel bir temelde uyumlu hale getirmeyi bir adım daha ileri götüren bir girişimdir.

Bu eğitim kapsamında her firmanın dijital dönüşüm yolculuğunda karşılaşacağı temel dönüşüm aşamaları tanımlanmıştır. Mevcut vaka çalışmaları ve pratik deneyime dayalı tavsiyelerle, geleneksel iş modellerini nasıl yeniden tasarlanacağı, doğru ekibin nasıl kurulacağı ve dijital dönüşümün temel aşamaları boyunca nasıl stratejik seçimler yapmanız gerekeceği anlatılmaktadır.

Eğitim Ajandası

Dijital Ekonomi – Tüketim, Girişim, Platform

Dijitalleşme – Ürünlerde, Süreçlerde, Hizmetlerde, İş Modellerinde

Dijital Etkinleştiriciler – Ekosistemler, Müştereklik, Makineler

Dijital Strateji – En İyi Uygulama Prensipleri

Dijital Ekosistem Eğitimi
Eğitim Süresi
4/5 Saat
1 Tam gün (4 ders seansı)
2 Alt Paket Opsiyonu [DEPİ, DEİM]
Eğitim Materyalleri
TRG tarafından hazırlanan doğanın stratejilerinden iş dünyası diline çevrilmiş 30 farklı Sürdürülebilir Yenilikçi İş Modeli İlkeleri içeren kartlar ve Platform Kanvas İş Modeli örneği takip edilecektir.
Eğitmen
Bu eğitim aşağıdaki alt (2) paketler opsiyonu ile sunulabilmektedir.

(1) Dijital Ekosistem Platform İlkeleri [DEPİ]

(2) Dijital Ekosistem Platform İş Modeli [DEİM]

Eğitim Hakkında

Dijital ekosistemler, iş dünyası arasındaki küresel iş birliğinin ve yerel ekonomik büyümenin destekleyicisi olmaya başlamıştır. Geleneksel ürün odaklı iş modellerine benzerliklerine rağmen, platform tabanlı iş stratejileri bazı temel açılardan farklıdır. Gelişmekte olan ekosistemler yeni gereksinimler yarattığından, kurumların hem işletme hem de toplum için ne gibi değer üretebileceklerini yeniden tanımlamaları gerekecektir.

Bu eğitim kapsamı, yapısal olarak birlikte gelişen dijital ekosistemi ve platform iş birliği konularından oluşmaktadır. Eğitim paketinde, dijital ekosistem ağı, küresel ekonomiye, KOBİ'lere ve daha az gelişmiş bölgelere katılım fırsatları sunan iş birlikçi platformları, yeni dinamik iş etkileşim formları, dijital ekosistemin sağladığı yerel ekonomik büyümenin destekleyici unsurları anlatılmaktadır.

Eğitim Ajandası

Dijital Ekosistem – Doğadan ilham almak, doğanın kompleks ekosistemlerde problem çözümü

Sürdürülebilirlik – Dijital Ekosistem için Yenilikçi İlkeler

Dijital Ekosistem – Platform Tasarım Metodolojileri

Dijital Ekosistem – Platform Tasarım Kanvas İş Modeli

Dijital Projeler Eğitimi
Eğitim Süresi
4/5 Saat
1 Tam gün (4 ders seansı)
2 Alt Paket Opsiyonu [DPM, DPY]
Eğitim Materyalleri
TRG tarafından hazırlanan, uluslararası düzeyde uygulayıcıların en yararlı buldukları 30 farklı metodolojiden oluşan Dijital Projeler Metodoloji Kullanım Rehberi dokümanı takip edilecektir.
Eğitmen
Bu eğitim aşağıdaki alt (2) paketler opsiyonu ile sunulabilmektedir.

(1) Dijital Proje Tasarım Metodolojileri [DPM]

(2) Dijital Proje Yönetim [DPY]

Eğitim Hakkında

Dijital gelişim projelerinizde veya girişimlerinizde yaptığınız işin net, özlü ve ikna edici bir açıklaması olması, ne tür bir etkiye sahip olduğu ve bunun nasıl yapılacağı hayati öneme sahip olduğuna inanıyoruz.

Bu eğitimde, projelerinizde yardımcı olabileceğini düşündüğümüz bazı metodolojiler anlatılmaktadır. Söz konusu metodolojiler ve araçlar, yalnızca çalışmanızı daha büyük hedefinize bağlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda her adımda altta yatan varsayımları paylaşarak planınızdaki potansiyel riskleri tespit etmenizi sağlar.

Eğitimde sunulan metodolojiler, daha iyi sonuçlar verebilecek fikirlerin nasıl icat edileceği ve bir proje kültürü içinde değerlendirileceği, bu anlamda mevcut iş süreçlerinin birbirleri ile ilişkili yapısal aktiviteler olarak bütünsel bir platformda nasıl tanımlanacağı ve uyarlanacağı anlatılmaktadır.

Eğitim Ajandası

Dijital Proje tasarımı ile proje yönetiminin optimize edilmesi

Dijital Proje tasarı metodolojileri ile stratejik uyumlaştırmanın sağlanması

Dijital Proje yönetiminde kaynakların etkili yönetilmesi, iş birliği ve koordinasyonun sağlanması

Dijital Proje yönetiminde uygulamaların kullanım ömürleri boyunca izlenmesi

Dijital Teknolojiler Eğitimi
Eğitim Süresi
4/5 Saat
1 Tam gün (4 ders seansı)
2 Alt Paket Opsiyonu [DTRM, DTAD]
Eğitim Materyalleri
TRG tarafından hazırlanan Dijital Teknolojiler Açık Dünya rehber dokümanı takip edilecektir
Eğitmen
Bu eğitim aşağıdaki alt (2) paketler opsiyonu ile sunulabilmektedir.

(1) Dijital Teknolojiler Referans Mimari [DTRM]

(2) Dijital Teknolojiler Açık Dünya [DTAD]

Eğitim Hakkında

Teknolojinin dünyanın en zorlu sorunlarını çözmeye yardımcı olan güçlü bir araç olabileceğine inanıyoruz. Ancak şirketler genellikle stratejik olarak teknolojiyi misyonlarına uygulamak için sistemik bir yol bulmada zorlanıyorlar. İnsanları, süreci ve teknolojiyi birbirine bağlayan uzun vadeli bir dönüştürücü dijital strateji gerekmektedir.

Dijital teknolojiler (Mobil, Bulut, IoT, YZ) üreticilerden artık platform olarak sağlanabilmektedir. Kullanıcıya sadece bu platformları kullanarak kendi problemlerine ya da iş amaçlarına uygun gerekli entegrasyonlar ile (APIs) yeni modeller oluşturmak ve stratejiler geliştirmek kalacaktır.

Bu eğitimde, mevcut platformları yeniden keşfi yerine söz konusu dijital teknoloji yapı taşlarından sürdürülebilir yenilikçi iş modelleri nasıl oluşturulabilir, ekosistem içindeki tüm paydaşların ortak-üretim/yaratım stratejileri neler olabilir, otomasyon, entegrasyon ve en önemlisi tüm bu bileşenlerin orkestrasyonu nasıl sağlanabileceği anlatılmaktadır.

Eğitim Ajandası

Dijital teknolojilere bütünsel bakış – Yapay Zekâ, IoT, Mobil, Dağıtık Defter Teknolojileri, Güvenlik

Dijital platformlarda teknolojilerin ve veri modellerinin anlamsal olarak tanımlanması

Dijital teknolojilerde – Referans Mimari tanıtımı

Dijital Açık sistemler – Kaynaklar (Yazılım & Donanım), Standartlar, İnovasyon, Veri, Platform

TRG | Projelendirme Hizmetleri

Dijital Proje Yeniden Yapılandırma Yaklaşımı

Projelerinizi dijital ekonomi, ekosistemler ve teknolojik platformlar ekseninde projelendirme hizmetleri | Yaklaşımlar için TRG'nin Patikan projesini inceleyiniz

Patikan

Açık Dijital Ekosistem Platformu

TRG tarafından tasarlanan, dinamik olarak büyüyecek akıllı dijital iş ekosistemleri oluşmasına aday Patikan projesi; ekolojik düşünce yaklaşımı ile projelerin tanımlanan dijital ilke ve metodolojilere göre geliştirilmesine ve bir ekosistem içerisine dahil edilmesine olanak sağlayacaktır.

Patikan Projesi hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Patikan Projesi Linkler
     
MESAJ GÖNDERİN

Merak ettiğiniz tüm konularda bize yazabilirsiniz! Size nasıl yardım edebiliriz?

veya iletişim sayfasına gidin
HATA! Tüm alanları doğru formatta girdiğinizden emin olun.
Gönderiniz iletildi. Teşekkür ederiz!