TRG Blog Sayfası

Teknoloji Rejenerasyon Girişimi

Teknoloji Araştırma Geliştirme Yazılım Mühendislik Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi

Dijital Ekosistem

18.02.2019 | Yazar Turgut Haspolat

İş Ekosistemlerinin Geçmişten Geleceğe Projeksiyonu- 3

Teknolojik ilerlemeler her zamankinden daha hızlı gerçekleşiyor. İnsanlar üretimleri daha hızlı tüketmeye başladılar. Hayatımızın birçok unsurunun tüketim süresi azalmaya başladı. Bu özel değişimin temel nedeni, 1980 …

Dijital Teknolojiler

14.02.2019 | Yazar Turgut Haspolat

Yeni Çağ Dijital Teknolojilerin Evrimi-2

1nci bölümde bahsettiğim geleneksel dünya paradigması üzerine kurulu; kıtlık, bireycilik, rekabet, açgözlülük, direniş ve korku unsurlarının Blockchain ve diğer dağıtık defter teknolojileri ile nasıl yeni dünya anlay …

Ekolojik Düşünce

12.02.2019 | Yazar Turgut Haspolat

Yeni Çağ Dijital Teknolojilerde Ekolojik Düşünce Yaklaşımı

Dijital yeniden yapılanma (dönüşüm) çağındayız ve bu yolda gerek üreticiler gerekse de tüketiciler en optimum çözümleri aramaktadır. Ancak dijital yeniden yapılanma yada en yaygın tabiri ile dijital dönüşüm radikal olmak …

Dijital Ekosistem

07.02.2019 | Yazar Turgut Haspolat

İş Ekosistemlerinin Geçmişten Geleceğe Projeksiyonu- 2

Dijital İş Ekosistemi, yapısal olarak birleşmiş ve birlikte gelişen dijital ekosistem ve iş ekosisteminden oluşmaktadır. Dijital ekosistemler ağı, küresel ekonomiye, KOBİ'lere ve daha az gelişmiş veya uzak bölgelere katılım f …

Dijital Ekosistem

01.02.2019 | Yazar Turgut Haspolat

İş Ekosistemlerinin Geçmişten Geleceğe Projeksiyonu- 1

İş ekosistemi kavramı ilk kez 1993 yılında James F. Moore’un “Rekabetin Yeni Ekolojisi” (1993) makalesinde tanıtılmıştı. İş ekosistemi metaforu, iş ortamını “iş dünyasının organizmaları” olan örgütleri ve …

Dijital Ekosistem

10.01.2019 | Yazar Turgut Haspolat

Doğanın Dilinden Esneklik & Dayanıklılık Yaklaşımı

Dünyamız ve yaşam yaklaşık 3,8 milyar yıl sürecinde oluşmuştur. Biz çok genç bir türüz. İnsanlar bu zaman diliminin sadece yaklaşık % 0,007 ’sinde varlar. Bu gezegende sürdürülebilirlik temelinde bir şekilde yaşamanın ba …

Dijital Teknolojiler

07.01.2019 | Yazar Turgut Haspolat

 Yeni Çağ Dijital Teknolojilerin Evrimi-1

Batının gelişmiş iş dünyasında şu anki geleneksel paradigma; kıtlık, bireycilik, rekabet, açgözlülük, direniş ve korku üzerine kuruludur. Geleneksel dünya kahramanları (liderleri) sever. Geleneksel liderlik sonuç-odaklı, g …

Açık Dünya

23.12.2018 | Yazar Turgut Haspolat

Açık Veri Ekosisteminde İnovasyon

Toplumlarımız, ekonomik eşitsizlikten, işsizlikten, yoksul sosyal koşullardan, kronik hastalıklara ve iklim değişikliğine kadar küresel ve sosyal zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorlukların karmaşıklığı ve sınır ötesi …

Dijital Stratejiler

17.12.2018 | Yazar Turgut Haspolat

Dijital İş Platform Tasarımı

Dijital Platform tasarım atölyelerini ne kadar çok çalıştırırsak, dijital ekosistemi o kadar çok anlarız. Yeni çağ dijitalleşme hareketi ile dijital platform tasarımı önem kazanmaya başlamıştır. Dijital Platform tasarım …

Dijital Stratejiler

15.11.2018 | Yazar Turgut Haspolat

Her İşletme Dijital Olacak

Dijital tüketim, dijital müşterilerin hızla değişen beklentilerinin şirketleri inovasyona nasıl yönlendirdiğini açıklar. Yeni çağ dijital teknolojiler evrimindeki ana fikirler; Ürün ve hizmet sunmaktan deneyimler yaratmaya …

Açık Dünya

12.11.2018 | Yazar Turgut Haspolat

Açık Kaynak (Özgür Yazılım)

İş stratejileri geliştirmek için öncelikle ele almak istediğiniz farklı yönleri net bir şekilde anlamak gerekir. Açık Kaynak bir yazılım modeli midir? yoksa geliştirme veya iş modeli midir? - yeni çağ dijital teknolojiler ile …

Dijital Dönüşüm

08.11.2018 | Yazar Turgut Haspolat

Yeni Çağ Dijital Dönüşüm Anlayışı

Artık daha büyük veriler ile beslenen, çok paydaşlı etkileşimlerle karakterize edilen ve paylaşılan, birlikte çalışabilir bir altyapı üzerine kurulan dijital platformlar, bir ekosistem boyunca değer değişimini sağlamak için …

Açık Dünya

05.11.2018 | Yazar Turgut Haspolat

Açık Verilerin Paha Biçilmez Değeri

Genel bir felsefe veya konsept olarak açıklık, bunu benimseyenlerin yalnızca ham verileri değil aynı zamanda deneyimlerini ve sorularını paylaşmaya istekli olduklarını belirtir. Bu paylaşım, bireylerin dünyayı nasıl görd …

Açık Dünya

01.11.2018 | Yazar Turgut Haspolat

Açık Veri

Ekosistem tabanlı hizmet gelişimi ekosistem üyeleri arasında iş birliğine dayalı inovasyon ve birlikte değer oluşturma dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sağladığından, dijital hizmet ekosistemlerine ilgi giderek artmaktadır …

Dijital Stratejiler

30.10.2018 | Yazar Turgut Haspolat

Şirketlerin Dijitalleşme Yolculuğu

Dijital hizmet, müşteriler için kolaylaştırıcı deneyimler yaratmak anlamına gelir. Müşteri deneyimi, bir tüketicinin bir şirketin ürünleri, hizmetleri ve markasıyla buluştuğu her karşılaşmanın kalitesidir. Ürünlerin …

Dijital Teknolojiler

24.10.2018 | Yazar Turgut Haspolat

Blockchain ve Dağıtık Defter Teknolojileri

Özünde Dağıtık Defter Teknolojileri (Distributed Ledger Technologies- DLTs) bir konsensüs makinesidir. Yani, katılımcıların merkezi bir koordinatör olmaksızın bir dizi paylaşılan veri ve onların geçerliliği üzerinde anlaşmaya …

Ekolojik Düşünce

12.10.2018 | Yazar Turgut Haspolat

Dijital Ekosistemler için — Doğadan Referanslar

İş dünyası ekosistemlerini -hala- batı gelişmiş dünyasının bireycilik, rekabet, açgözlülük, değişime karşı direnç ve bunun gibi geleneksel paradigmaları ile yorumluyoruz. Peki, nedir ekosistem? Aşağıdaki tanım İngiliz …

Dijital Dönüşüm

20.09.2018 | Yazar Turgut Haspolat

Dijital Dönüşüm Sorunları

Dijital ekosistemlerde, iş ve geliştirme ortamları oldukça dinamiktir, hizmet tüketicilerinin ihtiyaçları ve talepleri belirsizdir ve sürekli olarak değişmektedir. Doğru Bir Şekilde Adreslenemeyen Hususlar Kaynak tahsisi, kaynak …

Dijital Dönüşüm

13.09.2018 | Yazar Turgut Haspolat

Dijital Dönüşüm — Karmaşıklığı

Yeni çağ dijitalleşme başarısızlığının önemli bir nedeni, dijital dönüşüm ihtiyaç analizinin benzersiz karmaşıklığı ve bu karmaşıklığı fark etmedeki başarısızlıktır. Söz konusu karmaşıklığın aşağıdaki …

Dijital Teknolojiler

11.09.2018 | Yazar Turgut Haspolat

Ontoloji Bilimi

Ontoloji kelimesinin sözlük anlamı “Varlık Bilimi”dir. Ontoloji, bilinen soyut veya somut tüm kavramları inceler ve onları sınıflandırır. Ontoloji ile tanımlanan bilgiyi işlemek de ayrı bir araştırma konusudur. Ontoloji ile …

Dijital Teknolojiler

28.08.2018 | Yazar Turgut Haspolat

Ontoloji Mühendisliği

Ekonomik küreselleşme ve İnternet sayesinde giderek daha fazla birbirine bağlı ve karmaşık olan bir dijital gerçeklikte yaşıyoruz. Dijitalleşmeyi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek semantik teknoloji çözümlerine ihtiyaç vard …

Dijital Teknolojiler

24.08.2018 | Yazar Turgut Haspolat

Semantik (Anlamsal) Teknolojiler

Semantik (Anlamsal) teknolojiler, birçok alanda veri ve kaynak keşfi, indeksleme, sorgulama ve entegrasyonda önemli roller oynamıştır. Semantik (Anlamsal) teknolojilerin kullanılmasının amacı, veri ve kaynakların anlamların …

MESAJ GÖNDERİN

Merak ettiğiniz tüm konularda bize yazabilirsiniz! Size nasıl yardım edebiliriz?

veya iletişim sayfasına gidin
HATA! Tüm alanları doğru formatta girdiğinizden emin olun.
Gönderiniz iletildi. Teşekkür ederiz!