TRG Blog Yazısı

Teknoloji Rejenerasyon Girişimi

Teknoloji Araştırma Geliştirme Yazılım Mühendislik Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi

İş Ekosistemlerinin Geçmişten Geleceğe Projeksiyonu- 3

Teknolojik ilerlemeler her zamankinden daha hızlı gerçekleşiyor. İnsanlar üretimleri daha hızlı tüketmeye başladılar. Hayatımızın birçok unsurunun tüketim süresi azalmaya başladı.

İş Ekosistemlerinin Geçmişten Geleceğe Projeksiyonu- 3

Teknolojik ilerlemeler her zamankinden daha hızlı gerçekleşiyor. İnsanlar üretimleri daha hızlı tüketmeye başladılar. Hayatımızın birçok unsurunun tüketim süresi azalmaya başladı.

Bu özel değişimin temel nedeni, 1980'lerden başlayarak ve bugün inanılmaz bir hızla devam eden, teknoloji odaklı bireysel ve sosyal gelişim sürecidir.

Mevcut teknoloji ekosistemlerinin yeni dijital teknoloji destekli bir iş modeliyle müşteri isteklerine hitap etmesi yönünde yeniden yapılanması söz konusu.

Dijitalleşme ya da dijital dönüşüm   en önemli oyun değiştirici olmaya devam edecektir. Sanayiden bağımsız olarak, onlarca yıldır pazar lideri olan şirketler, herhangi bir zamanda ortaya çıkabilecek yeni şirketler tarafından ele geçirilebilir. Rekabet avantajı artık uzun vadede kalıcı veya hatta sürdürülebilir değildir.

Bu tür inovasyonlara en iyi örneklerden biri olan Uber, taksilerin kullanım şeklini değiştiren yeni bir iş modeli olarak geleneksel şirketler üzerindeki yıkıcı etkiyi göstermeye başladı. Bu dönemde Uber, Airbnb, NetFlix vb. örneklerin büyümesi ve daha popüler hale gelmesi beklenebilir.

Dijitalleşme   ivmesi ile, artık şirketlerin gücünün müşterilerin eline geçtiğini görüyoruz. Üretimi ne olursa olsun, bu yeni dönem tüketiciler, ihtiyaç odaklı bireylerden talep odaklı müşterilere dönüşmüştür. Müşterilerin daha fazla talepleri var, daha az zaman harcıyorlar ve sınırlı ilgi gösteriyorlar.

Yeni müşteri portföyü günümüz geleneksel müşteri segmentlerine o kadar bölünmüşlerdir ki, istekleri ve tercihleri ​​ile ilgili olarak artık gruplandırmak pek mümkün olmamaktadır. Artık tüketici davranışları benzer özelliklere sahip değildir. Çevrimiçi veya çevrimdışı pazarların çok kanallı ve çok büyük alternatiflerle donatıldığı yeni dijital çağda yüksek rekabeti tetiklemektedirler.

Yeni müşteriler, şirketler tarafından yalnızca ürünlerini ve hizmetlerini kullanan bireyler olarak değil, aynı zamanda markalarla ilgili ilk elden deneyimlerini daha geniş bir kitleye aktaracak referans noktaları olarak görülmektedir.

Dijital tüketici bağlantılarına sahip bir tüketici ekosisteminde, tüketici paylaşımının bir marka için neredeyse sınırsız rekabet avantajı kaynağı olabileceği, aynı zamanda temel kitlesel reaksiyonlardan kaynaklanan riskleri de içerebileceği dikkate alınmalıdır.

Bu doğrultuda, açık, esnek heterojen sistem entegrasyonunda iş ekosistemi   ortamı oluşturmak hayati bir rol oynar. Bir ekosistemdeki tüm yaşam, yaşamı sürdüren süreçleri tanımlayan ilişki ağları ile birbirine bağlanır. Ağlar, yaşamın temel iç içe geçmişini ifade eden organizasyon kalıplarıdır. Karşılıklı destek, öğrenme, değişim ve ilişkilerin gelişmesini mümkün kılarlar.

Dijital ekosistemler yenilenebilir kapasitesini arttırmak için, katılımcı teknolojik sistemler perspektifini geliştirerek, birbirine bağlı çoklu ölçeklerde müşteri eylemlerinin etkisine dikkat etmemiz gerekir. Ayrıca, öngörülemeyen bir gelecek karşısında akıllıca bilgi ve yeteneklerimizin sınırlarını mütevazi bir şekilde tanıma konusunda yol gösterici gelecek bilincini geliştirmemiz gerekir. Bu, hangi ölçekte ve hangi teknolojilerin kullanılacağına daha akıllıca karar vermemize yardımcı olan süreçleri içerir.

Dijitalleşme sosyal inovasyonu beraberinde getirecektir. Sosyal inovasyon, müşterekliği, açık bilgi ve teknolojiyi, döngüsel ekonomi girişimlerini ve işbirlikçi sistemlerin oluşturulmasına katalizör olacaktır.

Turgut Haspolat

20 Yıl BİT Sektör Deneyimi | 10 Yıl Uluslararası şirketlerde dijitalleşme, dijital teknolojiler mimari deneyimi | Semantik Teknolojiler, Ontoloji Mühendisliği AR-GE Deneyimi | Veri Merkezleri İş Sürekliliği Uygulamalı Deneyimi | Uluslararası seviyede “Dijital İnovasyon” alanında “Düşünce Lideri” ünvanı | Kurumsal Bilgi Yönetimi konusunda akademik çalışma

Yazar Hakkında
Blog Yazısını Paylaşın
YORUM GÖNDERİN
Blog Yazılar (22)
MESAJ GÖNDERİN

Merak ettiğiniz tüm konularda bize yazabilirsiniz! Size nasıl yardım edebiliriz?

veya iletişim sayfasına gidin
HATA! Tüm alanları doğru formatta girdiğinizden emin olun.
Gönderiniz iletildi. Teşekkür ederiz!