TRG Blog Yazısı

Teknoloji Rejenerasyon Girişimi

Teknoloji Araştırma Geliştirme Yazılım Mühendislik Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi

Her İşletme Dijital Olacak

Dijital tüketim, dijital müşterilerin hızla değişen beklentilerinin şirketleri inovasyona nasıl yönlendirdiğini açıklar.

Her İşletme Dijital Olacak

Dijital tüketim, dijital müşterilerin hızla değişen beklentilerinin şirketleri inovasyona nasıl yönlendirdiğini açıklar.

Yeni çağ dijital teknolojiler evrimindeki ana fikirler;

 •  Ürün ve hizmet sunmaktan deneyimler yaratmaya geçiş. Tüketiciler memnuniyetlerini ve yaşamlarını artıracak spesifik sonuçlar aramaktadır.
 •  Hiper-kişiselleştirme odağı. Tüketiciler, ürünlerini, hizmetlerini ve deneyimlerini kontrol etmek ve özelleştirmek ister. İşletmeler, müşterileri hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenerek daha alakalı etkileşimleri sağlamayı amaçlamaktadır.
 •  Mülkiyetten ortak erişime geçiş. Tüketiciler, bakım, depolama veya arıza süreleriyle ilgili maliyetler olmadan istedikleri her an ve her yerden erişime giderek daha fazla ilgi duyuyorlar. Sonuç, kaynak verimliliğini artıran ve kullanılmayan varlıklarda değeri ortaya çıkaran iş birliğindeki bir büyümedir.

Dijital Girişim 

Dijital girişim,   şirketlerin dijital çağda başarılı olmak için işletmelerinin her sürecini nasıl yeniden tasarlayabileceği ile ilgilidir. Dikkate alınacak ana noktalar:

 •  Hangi strateji: Henüz mevcut olmayan yeni bir modelin oluşturulması, satın alınması, ortak kullanılması, yatırım yapılması veya inkübe edilmesi/hızlandırılması ve şirket için en etkili dijital işletme modelinin  elde edilmesi.
 •  Hangi işletme modeli: Müşteri odaklı, ekstra tasarruflu, veriye dayalı, makine odaklı ve açık, dijital ekonomide müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılarken hızlı ve çevik kalmasını sağlayacak.
 •  Çalışanlardan liderliğe ve çalışma yöntemlerine kadar hangi dijital yetenek ve becerilerin, şirketi hızlı hareket eden, sürekli değişen bir dijital ekonomide rekabet etmeye en iyi şekilde hazırlayacağı.
 •  Dijital dönüşümü ölçmek ve arttırmak için hangi dijital ölçümlerin en iyi nasıl kullanılacağı (ölçeklendirme, aktif kullanım ve katılım).

Platform Ekonomisi

Platform ekonomisi, dijital olarak etkinleştirilen ve diğer şirketlerle çalışan şirketlerin dijitalleşme   ile dijital çağda başarıya ulaşabilecek ölçeği, kapsamı ve hızı nasıl elde edebileceğine odaklanmaktadır. Başlıca fikirler:

 •  İşletmeler arası iş birliği ve rekabetin, şirketlerin organizasyonel yapılarını ve iş modellerini daha büyük bir değer bulmaya dönüştürmeye nasıl zorladıkları.
 •  Birbirine bağımlı döngüsel ekonominin, tüm katılımcı şirketler arasında gelirleri paylaşarak işletme ekosistemlerinin genişlemesine nasıl yardımcı olduğu.
 •  Şirketler müşterileri için değer yaratmak ve birlikte asla çözemeyecekleri sorunlara çözümler üretmek için birlikte çalıştıklarında hem sektörün hem de toplumun nasıl fayda sağladığı.

Toplumsal Çıkarımlar

Toplumsal çıkarımlar, bu yeni dijital işletme modellerinin toplum üzerindeki etkisine bakar. Konunun kilit alanları:

 •  Dijitalleştirmenin iş yaratıp yaratmadığı.
 •  Dijitalleşmenin ekonomik büyümenin çevresel ve sosyal etkilerini arttırıp arttırmadığı.
 •  Kişisel verilerin kullanımının artması, dijital ekonomiyi daha eşit bir hale mi getiriyor yoksa bir güven erozyonuna ve etik sınırların ihlal edilmesine mi yol açıyor?

Dijital Değerin Topluma Açılması

Dijital değerin topluma açılması, dijitalleştirmenin işletmeler ve toplum üzerinde ne gibi bir etkisinin olduğunu nicel olarak değerlendirir. İki fikir özellikle önemlidir:

 •  Riske maruz değer analizi, yeni ürün ve hizmetlerin katma değerini bir alandan diğerine olacak şekilde ölçmek. Bu aynı şekilde, sektörlere, müşterilere ve topluma maliyetin bir ölçüsüdür.
 •  Dijitalleşmenin sağlık, güvenlik, istihdam, çevre ve müşteriler üzerindeki etkisini ölçmek. Tasarruf edilen hayatlar, zaman kazanılan ve yaratılan işler gibi konuları içerir.
Sonuç olarak, yeni çağ dijital yaklaşımının ekonomiyi büyütme ve toplumu daha eşit ve kapsayıcı yapma potansiyeli vardır.

[Kaynak]

Boston Üniversitesi tarafından hazırlanan herkese açık ücretsiz Digital Transformation Strategy  ders programı.

Turgut Haspolat

20 Yıl BİT Sektör Deneyimi | 10 Yıl Uluslararası şirketlerde dijitalleşme, dijital teknolojiler mimari deneyimi | Semantik Teknolojiler, Ontoloji Mühendisliği AR-GE Deneyimi | Veri Merkezleri İş Sürekliliği Uygulamalı Deneyimi | Uluslararası seviyede “Dijital İnovasyon” alanında “Düşünce Lideri” ünvanı | Kurumsal Bilgi Yönetimi konusunda akademik çalışma

Yazar Hakkında
Blog Yazısını Paylaşın
YORUM GÖNDERİN
Blog Yazılar (22)
MESAJ GÖNDERİN

Merak ettiğiniz tüm konularda bize yazabilirsiniz! Size nasıl yardım edebiliriz?

veya iletişim sayfasına gidin
HATA! Tüm alanları doğru formatta girdiğinizden emin olun.
Gönderiniz iletildi. Teşekkür ederiz!