TRG Blog Yazısı

Teknoloji Rejenerasyon Girişimi

Teknoloji Araştırma Geliştirme Yazılım Mühendislik Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi

Yeni Çağ Dijital Dönüşüm Anlayışı

Artık daha büyük veriler ile beslenen, çok paydaşlı etkileşimlerle karakterize edilen ve paylaşılan, birlikte çalışabilir bir altyapı üzerine kurulan dijital platformlar, bir ekosistem boyunca değer değişimini sağlamak için insanları, süreçleri, politikaları ve ağa bağlı teknolojileri bir araya getirecektir.

Yeni Çağ Dijital Dönüşüm Anlayışı

Artık daha büyük veriler ile beslenen, çok paydaşlı etkileşimlerle karakterize edilen ve paylaşılan, birlikte çalışabilir bir altyapı üzerine kurulan dijital platformlar, bir ekosistem boyunca değer değişimini sağlamak için insanları, süreçleri, politikaları ve ağa bağlı teknolojileri bir araya getirecektir.

Kısacası, yeni çağ dijitalleşme   anlayışı müşterek olarak iş birliği ve küresel ölçekte iş yapmak için fırsatlar yaratacaktır.

Geleneksel ürün odaklı iş modellerine benzerliklerine rağmen, dijital platform tabanlı iş stratejileri bazı temel açılardan farklıdır. Gelişmekte olan ekosistemler yeni gereksinimler yarattığından, kurumların hem işletme hem de toplum için ne gibi değer üretebileceklerini yeniden tanımlamaları gerekecektir.

Dijital iş platform çalışmaları öncelikle nesnelerin interneti (IoT) ve mobil teknolojileri ile destekleneceğinden, yeni iş modellerinin  de gerçek zamanlı olarak cevap verebilen iş gereksinimlere göre tanımlanması gerekecektir.

Dijital iş platformları, etkili bir iş modeli oluşturmada tüm paydaşlarının etkileşimde olacağı ortak bir dil ve referans çerçevesi   oluşturulmasını da gerektirecektir. Dolayısı ile kurum içindeki insanlar, süreç ve teknoloji arasındaki temel bağlantı noktalarını görselleştirmek için canlı bir referans modeli tasarlamak önemli olacaktır.

Bununla beraber iş birliği, bir ekosistemin sürdürülebilir başarısının anahtarıdır. İş birliği, sürekli genişleyebilir iş ortaklığı prensibi getirdiğinden, yeni pazarları da beraberinde keşfeder ya da genişletir.

Finansal perspektiften bakıldığında, işletmeler artık bir hizmet olarak modeller yoluyla hizmetlerini sunabilmesinden dolayı, platformlar sayesinde sermaye harcamalarından (CAPEX) işletme harcamalarına (OPEX) doğru kayan bir ekosistem yatırımı olacağı anlaşılmaktadır.

Platform ekonomisinde başarılı olmak için, iş birliğine dayalı bir yaklaşımın önemi güçlendirilmelidir. Bunu yapmak için ekosistemi yöneten kurallar ortak bir anlayışta geliştirilmeli, gerekli metrikler tanımlanmalı ve ilgili paydaşlar arasındaki farklı teşvik yapıları ortak zemine çekilmelidir.

Dijital Dönüşüm Hedefleri

Dijital dönüşüm temelinde dijitalleşme, sadece doğru teknolojiyi seçmek ve bu teknolojileri uygulamaya alacak en iyi yeteneği bulmakla da ilgili değildir. Aynı zamanda yeni bir iş kültürünü teşvik etmek ve diğer paydaşlar ile iş birliği yapmakla derinden ilgilidir.

Bir işletmenin dijitalleşmesi; kültürel, stratejik, teknolojik ve operasyonel değişiklikler gerektiren yeni bir müşteri deneyimi yaklaşımı ile muazzam fırsatlar ortaya çıkarır.

Ancak sadece teknoloji ile dijitalleşme bir dijital dönüşüme neden olmaz. Dijital dönüşüm; daha çok müşteri odaklı olmayı, değer zincirleri oluşturmayı ve bunun için daha çok paydaş bağlantılar ile daha çevik hale gelmeyi, ürün satışından çok hizmetlere ve çözümlere doğru ilerleyen değer tekliflerini önemsemeyi, açık platformlar ile inovasyonu sürekli hale getirmeyi sağlayacaktır.

Temel yaklaşım  , öncelikle KOBİ’ler için sürdürülebilir esnek bir iş modeli konusunda bir farkındalık oluşturmak, dijital dönüşümün tanımlanması, uyarlanması ve süreç dahilinde öğretilmesi operasyonlarını kapsamaktır.

Dijital dönüşüm  , güvenlik, hesap verebilirlik, şeffaflık, denetlenebilirlik, adalet ve etik yapı taşlarını içeren güven tabanlı platformlar ile ilgili olduğuna inanıyoruz.

Dolayısı ile dijital dönüşüm ile birbirine bağlı döngüsel ekonominin tüm katılımcıları ile paylaşılarak iş ekosistemlerinin genişlemesine yardımcı olacağı görülmektedir.

Turgut Haspolat

20 Yıl BİT Sektör Deneyimi | 10 Yıl Uluslararası şirketlerde dijitalleşme, dijital teknolojiler mimari deneyimi | Semantik Teknolojiler, Ontoloji Mühendisliği AR-GE Deneyimi | Veri Merkezleri İş Sürekliliği Uygulamalı Deneyimi | Uluslararası seviyede “Dijital İnovasyon” alanında “Düşünce Lideri” ünvanı | Kurumsal Bilgi Yönetimi konusunda akademik çalışma

Yazar Hakkında
Blog Yazısını Paylaşın
YORUM GÖNDERİN
Blog Yazılar (22)
MESAJ GÖNDERİN

Merak ettiğiniz tüm konularda bize yazabilirsiniz! Size nasıl yardım edebiliriz?

veya iletişim sayfasına gidin
HATA! Tüm alanları doğru formatta girdiğinizden emin olun.
Gönderiniz iletildi. Teşekkür ederiz!