TRG Blog Yazısı

Teknoloji Rejenerasyon Girişimi

Teknoloji Araştırma Geliştirme Yazılım Mühendislik Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi

Dijital Dönüşüm — Karmaşıklığı

Yeni çağ dijitalleşme başarısızlığının önemli bir nedeni, dijital dönüşüm ihtiyaç analizinin benzersiz karmaşıklığı ve bu karmaşıklığı fark etmedeki başarısızlıktır.

Dijital Dönüşüm — Karmaşıklığı

Yeni çağ dijitalleşme başarısızlığının önemli bir nedeni, dijital dönüşüm ihtiyaç analizinin benzersiz karmaşıklığı ve bu karmaşıklığı fark etmedeki başarısızlıktır.

Söz konusu karmaşıklığın aşağıdaki gibi birçok boyutu vardır:

  •  Dijital veriler karmaşıktır. Gerçek “birlikte çalışabilirlik” yaratmak için anlamsal (semantik) veri modelleri tanımlama yaklaşımı gereklidir.
  •  Karar süreci: Dijitalleşme   ile yer alacak bileşen ve varlıkların sayısı ve çeşitliliğinin çokluğu.
  •  Belirleyici olmayan faktörler: Genel olarak dijital dönüşümü sağlamak için uygulanabilecek basit kural tabanlı yaklaşımlar yoktur.
  •  Bilgi yönetişimi: Verilerin çoğu kişiseldir. Yasal olarak kurallar uygulamak için bilgi alışverişi ve depolaması yapılmalıdır.

KOBİ’ler

Büyük şirketler gibi, KOBİ'ler de coğrafi ölçeklerde dağılmış tedarikçileri, müşterileri ve iş ortakları ile bir iş ve sosyal bağlantılar ağına yoğun bir şekilde bağlıdır. Bu ağlar fiziksel, lojistik veya sanal olabilir, yerel veya küresel olabilir veya yukarıdakilerin hepsinin bir kombinasyonu olabilir. KOBİ'ler, dağıtık, çok müşterili ve çok paydaşlı ortamlarda hizmet ya da kaynak tahsisi, iş yükü ve fiyatlandırma/faturalandırma gereksinimlerini uygun şekilde ele almakta zorlanırlar.

KOBİ’lerin bakış açısından, dijital hizmetlerini merkezi olmayan uçtan-uca (P2P) bir ağ altyapısı ile duyurabileceği, girdi olarak hizmet ya da ürün arayabileceği, çıktı olarak lokal ve global ölçekte pazarlama ve satış faaliyetlerini sağlanacak kalite-güvence ve hizmet seviyesi anlaşma kriterlerine uygun olarak gerçekleştirebileceği dijital bir platforma   ihtiyaç vardır.

Dijital hizmet tüketicileri açısından, mevcut dijital hizmetlerin çeşitliliği ve hizmet kalitesi bilgisi yoksunluğundan, güvenilir, yüksek kaliteli, makul ve en önemlisi bir başkasının değil kendi belirlediği kriterlere göre hizmetlere ulaşabileceği bir platforma ihtiyaç duymaktadır.

Online reklamcılık, hizmet sektörlerinde KOBİ'ler arasında giderek daha popüler hale gelmekte ve her gün internet üzerinden binlerce hizmet ilanı yayınlanmaktadır. Bununla birlikte, hizmet sağlayıcılara yönelik hizmet bilgisi yayıncılığı ile hizmet-müşteri odaklı hizmet bilgi keşfi, hizmet tüketicilerinin internetten yayınlanan hizmet reklamı bilgisine itibar etmesi gibi memnuniyetsizlikler giderek artmaktadır.

Hizmet reklamları ve ilanları, çeşitli sosyal-medya ya da iş platformu ortamları aracılığıyla servis sağlayıcıları tarafından oluşturulabilir. Bu iş bilgileri kayıtları coğrafi olarak internet üzerinden dağıtılır, ancak bu kayıtlardan hizmet bilgilerine hızlı, güvenilir ve anlamlı (semantik) bir şekilde ulaşmak için tasarlanmış bir yaklaşım veya uygulama yoktur.

Sonuç olarak, KOBİ'lerin hizmetlerini geniş ölçekte yayınlamasına, hizmetlerin anlamsal (semantik) olarak kümelenmesine, akıllı arama hizmetlerine, alana özel olarak hizmet-kalite (QoS) değerlendirmesine ve itibara dayalı hizmetlerin sıralanmasına imkân verecek özel entegre bir hizmet platformuna ihtiyaç vardır.

Turgut Haspolat

20 Yıl BİT Sektör Deneyimi | 10 Yıl Uluslararası şirketlerde dijitalleşme, dijital teknolojiler mimari deneyimi | Semantik Teknolojiler, Ontoloji Mühendisliği AR-GE Deneyimi | Veri Merkezleri İş Sürekliliği Uygulamalı Deneyimi | Uluslararası seviyede “Dijital İnovasyon” alanında “Düşünce Lideri” ünvanı | Kurumsal Bilgi Yönetimi konusunda akademik çalışma

Yazar Hakkında
Blog Yazısını Paylaşın
YORUM GÖNDERİN
Blog Yazılar (22)
MESAJ GÖNDERİN

Merak ettiğiniz tüm konularda bize yazabilirsiniz! Size nasıl yardım edebiliriz?

veya iletişim sayfasına gidin
HATA! Tüm alanları doğru formatta girdiğinizden emin olun.
Gönderiniz iletildi. Teşekkür ederiz!