TRG Blog Yazısı

Teknoloji Rejenerasyon Girişimi

Teknoloji Araştırma Geliştirme Yazılım Mühendislik Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi

Açık Veri

Ekosistem tabanlı hizmet gelişimi ekosistem üyeleri arasında iş birliğine dayalı inovasyon ve birlikte değer oluşturma dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sağladığından, dijital hizmet ekosistemlerine ilgi giderek artmaktadır.

Açık Veri

Ekosistem tabanlı hizmet gelişimi ekosistem üyeleri arasında iş birliğine dayalı inovasyon ve birlikte değer oluşturma dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sağladığından, dijital hizmet ekosistemlerine ilgi giderek artmaktadır.

Dijital ekosistemler ürünü olan dijital hizmet  , tamamen otomatik olması amaçlanan ve dijital olarak bir bilgi altyapısı aracılığıyla sunulabilen herhangi bir şey olabilir. Son zamanlarda, serbestçe erişilebilen açık veriler, gelişmiş rekabet gücü ve potansiyel yeni müşteriler gibi çeşitli ticari faydalar sağlamak amacıyla hizmet sağlayıcıları giderek daha fazla ilgilenmektedirler.

Özellikle açık sosyal medya verileri, şirketleri ve ürünlerini dikkate alarak tüketicilerin görüşlerini, tercihlerini ve gereksinimlerini anlamayı sağlıyor. Açık veriyi ekosistem tabanlı hizmet mühendisliği bağlamına dahil etmek, ekosistem üyelerine avantajlar sağlar ve ayrıca açık hizmetlerin dijital hizmet mühendisliğinde kullanılmasını kolaylaştırır.

Açık veriler, belirli verilerin, telif hakkı, patentler veya diğer kontrol mekanizmalarının kısıtlamaları olmadan, kullanılabilmeleri ve yayınlanabilmeleri için herkesin erişimine serbest olması fikrine dayanmaktadır.

Açık veri   kavramı gittikçe gelişmektedir. Pek çok ülkedeki eğilim kamu verilerini açmak olmuştur. İnsanların veri ve bilgi oluşturmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olan çok sayıda yerel ve küresel açık veri portalı mevcuttur. Açık verilerin efektif kullanılması için veri kanıtı, kalitesi ve güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir.

Veri kalitesi, veri tüketicileri tarafından kullanıma uygun veri olarak tanımlanabilir. Veri kalitesinin değerlendirilmesinde, kalite niteliklerinde kararlaştırılmış kesin tanımların bulunmadığı gerçeği nedeniyle zordur. Açık verilerin kalitesini doğrulamak için yeni kalite değerlendirme araçlarının ve yöntemlerinin gerekliliği dijital hizmet ekosistemin güvenilirliğini artırır.

Bu nedenle, dijital hizmet ekosisteminde veri kalitesi değerlendirmesi, ekosistemin varlıklarının desteklediği önemli faaliyetlerden biri olmalıdır. Asıl soru, ekosistemin açık verilerin kalitesini nasıl garanti edebileceğidir. Açık verilerin kalite güvencesi, dijital hizmet geliştirmedeki sömürünün önündeki en büyük engeldir. Açık verilerin kalitesinin doğrulanması, veri kalitesi değerlendirme metriklerine veya tekniklerine aşina olmayı gerektirir.

Açık veri kaynağının, açık verilerin kendisinin ve açık veri hizmetlerinin kalite değerlendirmesi hem açık veri sağlayıcıların hem de dijital hizmet sağlayıcıların işletmelerini destekler. Açık veri sağlayıcılar, veri kalitesine daha fazla önem verdiklerinde veriler için daha fazla kullanıcıya (ve dolayısıyla daha fazla gelire) ulaşır. Hizmet sağlayıcılar, dijital hizmetler aracılığıyla güvenilir veri sağladıklarında daha memnun tüketiciler edinirler.

Ek olarak, hizmet sağlayıcıların analizi ve izlenmesi gibi diğer destek hizmet sağlayıcıları için de imkanlar ve iş potansiyeli sağlar. Ayrıca veri kalitesinin yanı sıra, veri gizliliğinin, kullanılabilirliğin ve lisanslama özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekir.

Bu nedenle açık inovasyon, açık veriyi ekosisteme getirmeyi, ekosistem için kullanılabilir bir forma dönüştürmeyi, kullanım amacına uygun olarak doğrulamasını, veri kaynaklarını ve veri kullanımını izlemesini ve açık verinin nicel olarak değerini sürekli olarak değerlendirmesini sağlar.

Turgut Haspolat

20 Yıl BİT Sektör Deneyimi | 10 Yıl Uluslararası şirketlerde dijitalleşme, dijital teknolojiler mimari deneyimi | Semantik Teknolojiler, Ontoloji Mühendisliği AR-GE Deneyimi | Veri Merkezleri İş Sürekliliği Uygulamalı Deneyimi | Uluslararası seviyede “Dijital İnovasyon” alanında “Düşünce Lideri” ünvanı | Kurumsal Bilgi Yönetimi konusunda akademik çalışma

Yazar Hakkında
Blog Yazısını Paylaşın
YORUM GÖNDERİN
Blog Yazılar (22)
MESAJ GÖNDERİN

Merak ettiğiniz tüm konularda bize yazabilirsiniz! Size nasıl yardım edebiliriz?

veya iletişim sayfasına gidin
HATA! Tüm alanları doğru formatta girdiğinizden emin olun.
Gönderiniz iletildi. Teşekkür ederiz!