TRG Blog Yazısı

Teknoloji Rejenerasyon Girişimi

Teknoloji Araştırma Geliştirme Yazılım Mühendislik Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi

Açık Verilerin Paha Biçilmez Değeri

Genel bir felsefe veya konsept olarak açıklık, bunu benimseyenlerin yalnızca ham verileri değil aynı zamanda deneyimlerini ve sorularını paylaşmaya istekli olduklarını belirtir.

Açık Verilerin Paha Biçilmez Değeri

Genel bir felsefe veya konsept olarak açıklık, bunu benimseyenlerin yalnızca ham verileri değil aynı zamanda deneyimlerini ve sorularını paylaşmaya istekli olduklarını belirtir.

Bu paylaşım, bireylerin dünyayı nasıl gördüklerini, nasıl karar aldıklarını ve işlerini nasıl yürüttüklerini etkileyebilecek ortak bilgilerin üretilmesine ve yayılmasına yol açar.

Ne yazık ki, açık veri   ve bilgi paylaşımından kaynaklanabilecek değer üretimi, bir çoğu için makul ve sezgisel görünse de bu kavramları girişimcilerin mücadele etmesi gereken geleneksel iş dünyasına bağlamaya çalıştığımızda hala sorun yaşıyoruz.

Bu mücadele hükümetlerle ve işletmelerle ilgilidir. Açık veri girişimlerini sürdürmek için, hükümetler veya işletmeler bir şekilde açık verinin sunduğu ekonomik potansiyeli kavrayacak sosyalve çevresel değerleri ölçebilmelidir.

Açık veri ile yenilikçi kullanımının sürdürülebilir değer üretimine nasıl katkıda bulunduğunu gösteren kesin kanıtlar vardır. Bununla birlikte, bu kanıtlar çoğunlukla kullanım durumları şeklindedir ve bu nedenle henüz açık veri girişimlerine sağlam bir temel oluşturmak için yeterince tutarlı değildir. Açık verilere yapılan yatırım getirisinin kapsamı ve niteliği konusundaki belirsizlik, bu girişimlerin sürdürülebilirliği için açık bir risk teşkil etmektedir.

Hükümetler, açık veriden iyi bir şekilde yararlanılmaması durumunda, açık veri platformları gibi altyapı projelerine yatırım yapmaya devam etmeyeceklerdir. Açık veri platformu  yatırımın önündeki ana engel, üretilen değerin niteliğidir. Açık verinin değeri, herhangi bir pazar işlemi gerçekleşmeden, ağ etkileri yoluyla kolayca ölçülemez.

Bir hizmetin değeri, daha fazla tüketici kullandıkça veya tedarik tarafındaki ortaklar hizmeti artırdıkça arttığında ortaya çıkar. Bununla birlikte, ağırlıklı olarak kullanılan değerleme yöntemlerimizin çoğu, hala piyasa faaliyetine ve ekonomik karların oluşmasına dayanmaktadır. Ve açıkça bilgi paylaşımının maddi olmayan değeri henüz tam olarak anlaşılamıyor.  Hala firmalar rekabet üstünlüğü sağlayabilecekleri bir kaynak olarak açık veri kullanmayı kabul edemiyor.

Değer zinciri yaklaşımı, tek bir firma içinde bir faaliyet zincirindeki her adımın nasıl ekonomik değer ürettiğine bakar. Ancak, bu yaklaşım hem ekosistemden elde edilen değeri hem de değerin maddi olmayan veya sosyal ve çevresel boyutlarını dışlar. Modern portföy teorisi, varlığın riskli olması durumunda, yatırım getirisinin genel olarak net karı şirketin toplam aktiflerine bölerek hem maddi olmayan değer üretimini hem de kullanımını hariç tutularak tahmin etmektedir.

Bu nedenle tüm bu teoriler, firmanın iç varlıklara odaklanmasını ve bu varlıklardan ekonomik değer üretmesini teşvik etmektedir. Sonuçta ortaya çıkan yaklaşım bazı durumlarda sosyal zorlukların çözülmesine katkıda bulunacak ürün ve hizmetlerle sonuçlanacaktır. Ancak ne yazık ki, sosyal refah ve ekonomik kârın karşıt çıkarlar olarak ve piyasa başarısızlığıyla sonuçlandığı pek çok vaka vardır.

Açık verinin değerini tam olarak benimsemek için, daha iyi karar alma ve sonunda çevresel ve sosyal olarak daha iyi ve daha fazlasına yol açabilecek ağ etkileriyle yaratılan değerleri de fark etmemiz gerekir.

Bu tür değerler, yalnızca şirketlerin mevcut gelir akışlarına bakarak kolayca elde edilemez. Şirketlerin ekonomik değer yaratmaya devam etmeleri gerektiğini öngören, ancak aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarına ve zorluklarına değinerek toplum için değer yaratacak yeni yaklaşımlara da ihtiyaç vardır.

Paylaşılan değer kavramını, işletmelerin yanı sıra hükümetler ve bireyler tarafından değer yaratmayı içerecek şekilde genişletmek için sürdürülebilirlik değer kavramını önemsiyoruz.

Sürdürülebilirlik   değeri, yenilikçi yollarla toplumsal zorlukları ele alma, böylece tüm paydaşlar ve gelecek nesiller için sosyal, çevresel ve ekonomik değer üretme konusundaki proaktif ve uyumlu çabalara odaklanır.

Paylaşılan veya sürdürülebilir değer üretimini kolaylaştıran farklı mekanizma türlerini incelemeli ve sadece inovasyonun ekonomik etkilerini değil aynı zamanda sosyal ve çevresel sonuçları da önemsemeliyiz.

Turgut Haspolat

20 Yıl BİT Sektör Deneyimi | 10 Yıl Uluslararası şirketlerde dijitalleşme, dijital teknolojiler mimari deneyimi | Semantik Teknolojiler, Ontoloji Mühendisliği AR-GE Deneyimi | Veri Merkezleri İş Sürekliliği Uygulamalı Deneyimi | Uluslararası seviyede “Dijital İnovasyon” alanında “Düşünce Lideri” ünvanı | Kurumsal Bilgi Yönetimi konusunda akademik çalışma

Yazar Hakkında
Blog Yazısını Paylaşın
YORUM GÖNDERİN
Blog Yazılar (22)
MESAJ GÖNDERİN

Merak ettiğiniz tüm konularda bize yazabilirsiniz! Size nasıl yardım edebiliriz?

veya iletişim sayfasına gidin
HATA! Tüm alanları doğru formatta girdiğinizden emin olun.
Gönderiniz iletildi. Teşekkür ederiz!