TRG Blog Yazısı

Teknoloji Rejenerasyon Girişimi

Teknoloji Araştırma Geliştirme Yazılım Mühendislik Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi

Açık Veri Ekosisteminde İnovasyon

Toplumlarımız, ekonomik eşitsizlikten, işsizlikten, yoksul sosyal koşullardan, kronik hastalıklara ve iklim değişikliğine kadar küresel ve sosyal zorluklarla karşı karşıyadır.

Açık Veri Ekosisteminde İnovasyon

Toplumlarımız, ekonomik eşitsizlikten, işsizlikten, yoksul sosyal koşullardan, kronik hastalıklara ve iklim değişikliğine kadar küresel ve sosyal zorluklarla karşı karşıyadır.

Bu zorlukların karmaşıklığı ve sınır ötesi niteliği göz önüne alındığında, sosyal ve teknolojik ilerlemenin sürdürülebilir değer üretmek için birlikte geliştiği yeni bir yaklaşım gerekmektedir.

(OECD 2011)

Sürdürülebilirlik   ile değer yaratılmasına yol açan çok sayıda potansiyel yol olsa da açık kaynak girişimler ile yapılan yeniliğin gelecekteki değer üretimi için yüksek umut vaat eden bir yol olduğuna inanıyoruz.

Tüm bilim insanları, bilimsel gelişmeler için yeni fikirlerin önemini bilirler. Geçmişte yeni fikirler, daha sonra bulgularını eğitim sistemi ve bilimsel yayınlar aracılığıyla dağıtan araştırmacılar tarafından toplanan verilerin dikkatli analizine dayanıyordu.

Yeni fikirler dünyaya bakış açımızı, tutumlarımızı, inançlarımızı ve davranışımızı değiştirir ve bireylere ve topluma değer üretmek için eylemlerimizi etkiler.

Ancak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler nedeniyle, şu anda bu süreçlerin hızında önemli bir değişiklik görmeye başladığımız yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Neredeyse tüm medyanın sayısallaştırılması, internet erişiminin yaygınlığı, cep telefonlarının yayılması ve nesnelerin internetinin büyümesi dahil olmak üzere dijital devrim, katlanarak artan miktarda yeni bilgi ve anlayış dünyası sunan veri bombardımanına yol açtı.

Açık erişime yönelik mevcut eğilim, paydaşların sektör temelli sınırları aşmalarını sağlamıştır. Kamu ve özel paydaşların en zorlu sosyal zorlukların bazılarını toplu olarak ele alma biçiminde tamamen devrim yaratmıştır.

Dahası, kişiselleştirilmiş anlayışlar ve farkındalık artık gerçek zamanlı olarak elde edilebiliyor. Bu da davranış ve etkileşim biçimimizi sürekli olarak etkilemektedir. Bu değişikliklerin tümü, açıklık, paylaşım ve herkes için değer yaratan yeni değer maksimize etme teorik yaklaşımları gerektirmektedir.

Açık verilerin tedarikini korumak için önemli konulardan biri, açık verinin değerini politika yapıcılara ve özel sektördeki açık veri kullanıcılarına görünür kılmaktır. Bununla birlikte, bu açık veri genel olarak ücretsiz bir kaynak olduğundan, kamu yararı özelliklerini gösteren önemsiz bir görev değildir. Verilerin açıklığı, herkesin verileri ne amaçlarla kullanabileceğini garanti eder ve sürdürülebilir değer üretimine yol açabilecek kullanımı teşvik etmek açısından önemli bir özelliktir.

Yüksek kalitede veri sağlanması, önemli bir ön yatırım gerektirebilir.

(OECD 2014)

Hükümetler söz konusu olduğunda, bu yatırım maliyetleri genellikle veri toplayan kuruluşlar ile veri paylaşımının beklenen “özel” faydalarını aşmaktadır. Bu nedenle hükümetler, açık verilerden toplumsal düzeyde değer üretme kanıtı aramalıdır.

Buna göre, açık veri   girişimlerinin değer üretmeye katkıda bulunması, bilgi üretimi ile yayılması ve açık veriler ile inovasyondan kaynaklanması beklenen girişimcilik faaliyeti arasındaki sinerjik ilişkiden yararlanmak önemlidir.

Çünkü veriler yeterince kullanılamaz ise girişimlerin sürdürülebilirliği konusunda boşluk oluşur ve bu nedenle çok daha az değer üretilir veya hiçbir değer üretilmez. Bununla birlikte, veri sağlayıcılar, değer üretme kanıtı bulamadıkça, verileri daha kullanışlı ve sürdürülebilir kılmak için gerekli olan insan ve teknolojiye yatırım yapma inisiyatifini kaybeder.

Açık verilerin kullanımını korumak ve teşvik etmek için çok daha fazla açık veriye ihtiyacımız olduğunu önemsemeliyiz.

Turgut Haspolat

20 Yıl BİT Sektör Deneyimi | 10 Yıl Uluslararası şirketlerde dijitalleşme, dijital teknolojiler mimari deneyimi | Semantik Teknolojiler, Ontoloji Mühendisliği AR-GE Deneyimi | Veri Merkezleri İş Sürekliliği Uygulamalı Deneyimi | Uluslararası seviyede “Dijital İnovasyon” alanında “Düşünce Lideri” ünvanı | Kurumsal Bilgi Yönetimi konusunda akademik çalışma

Yazar Hakkında
Blog Yazısını Paylaşın
YORUM GÖNDERİN
Blog Yazılar (22)
MESAJ GÖNDERİN

Merak ettiğiniz tüm konularda bize yazabilirsiniz! Size nasıl yardım edebiliriz?

veya iletişim sayfasına gidin
HATA! Tüm alanları doğru formatta girdiğinizden emin olun.
Gönderiniz iletildi. Teşekkür ederiz!